!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Besök på Bomässan

2017-09-11

Den första helgen i september åkte styrelsen till Linköping för att besöka Bomässan. Mässan är uppbyggd i ett nytt område strax utanför innerstan med en blandning av lägenheter och radhus/småhus. Det var en intensiv lördag och vi fick ha en plan för vad vi skulle hinna med innan mässan stängde kl 17. 
Vi tittade speciellt på de bostäder som fanns med någon typ av kollektivboende, såsom studentlägenheter och generationsboende. Det var generellt populärt att bygga sovloft eller halva plan där högt i tak fanns, åtminstone på nederplan. Det var också vanligt med skjutdörrar mellan rummen, fasta glasväggar vid duschen och ett hus hade flyttbara väggar.
Generationsboende kunde både innebära helt egna lägenheter men också gemensamma kök. Det fanns små lägenheter med bra planlösningar och flera hus med stora takterrasser. 
 
För dig som kommer till Hönö finns det möjlighet att ta del av material från mässan. Kul och spännande var det.
 
Eva-Marie för styrelsen.
 
 
 
 
 

Hönö-helgen 23-24/9 - påminnelse

2017-08-07

Hoppas alla har en trevlig sommar. Vill bara skicka en sista påminnelse om vår gemensamma helg på Hönö. Har du inte anmält dej ännu och du har funderingar är det hög tid.
Sista anmälningsdag är 25/8.

Hittills är vi ca 25 medlemmar som kommer, men vi ser gärna fler. Trollängen och Ferrum Arkitekter kommer på besök och berättar om vårt hus. Det blir mycket tid till att umgås och lära känna varandra bättre. Vill man kan man komma redan på fredag.

Kostnaden blir ca 250, för mat endast, (lunch och middag på lördag och frukost på söndag) då Trollängen står för hyra av lokalerna.

Anmälan sker till undertecknad.

Hälsningar 
Annelie /UST styrelse
ao8230@hotmail.com

Anteckningar från Arena infomöte 29/5

2017-06-05

Deltagare

Eva-Marie Mendahl UST/moderator

Kristina Örne, Lisbeth Davidsson UST

Måns Norving, Johannes Horn, Trollängen

Helena Westholm, Catarina Bodin Svensk, Ferrums Arkitektbyrå

Plats: Arena - Hyresgästföreningen, Första Långgatan.

 

Ca 50 personer kom till vår infokväll, både medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Kristina och Lisbeth, som är två av dom som startade det hela för 7 år sedan, inledde med att berätta om hur det hela började, vad som hänt längs vägen till där vi är idag.

 

Sedan berättade Måns en nyhet vi alla ville höra; detaljplanen är nu godkänd och Trollängen kan gå vidare med bygglovsansökan, hitta byggherre m.m. och vi hoppas på en byggstart i januari 2018, sedan tar det mellan 15 och 18 månader tills vi kan flytta in i vårt hus.

 

Arkitekterna Helena och Catarina som ritat vårt hus berättade om den processen, visade också dataanimerade bilder på huset och några typer av lägenheter.

 

Maria White tog vid och berättade om sin bostadsresa, en förkortad version, mycket intressant och kul. Hon visade också sina målningar med temat boende.

 

Sedan vidtog en frågestund.

På gång - brev från ordföranden

2017-05-17

Hej alla

Vill berätta vad som är på gång och vad vi gjort under vintern och våren.

Vi träffar Trollängen regelbundet för att diskutera vårt kommande hus. Vi har haft tre överklaganden som avser hela tomten, alltså inte enbart vårt hus. Överklagandena har avslagits av kommunen och Länsstyrelsen men överklagats vidare till nästa instans som också har avslagit överklagandena. Nu går dem vidare till sista instansen men då tas först ett beslut om det är rimligt att överpröva tidigare beslut. Detta ska vara klart för beslut under kommande vecka. Trollängen fortsätter med sin planering och upphandling och kommunen har börjat sanera tomten, så det händer ändå saker. 

Under vintern och våren har vi haft ett antal medlemsmöten och årsmöte. Vi har haft dialog kring oklarheter som kan uppstå i ett kollektivhus, vi har sett filmen Kollektivet följt av diskussion, vi har diskuterat styrelsearbete, vi har deltagit på Maria Whites utställning på biblioteket och berättat om vårt hus. Vid några tillfällen har någon i styrelsen varit inbjuden till andra föreningar för att delge våra erfarenheter. Och vi har tagit fram en ny hemsida, www.undersammatak.org. Gå in emellanåt och se vad som händer, vi lägger all info där.

 

Nu till vad som är på gång. Vi kommer inte att träffas på tomten den 21 maj eftersom vi ser att det finns en hel del andra tillfällen när vi kommer att träffas. Den 29 maj är det information på Arena, du har fått separat mail om detta, se också www.arenaforstalang.se/kollektivhus-som-boendeform.

Den 2-3 september kommer styrelsen åka till Linköping för att besöka bomässan. Kul om fler vill delta. Var och en fixar boende och resa men meddela Annelie Olander i styrelsen om du deltar så går vi dit ihop. Läs mer på www.vallastaden2017.se.

Sedan ses vi på Hönö helgen 23-24 september med möjlighet att komma redan på fredag. Trollängen och förhoppningsvis Ferrum, våra arkitekter kommer, vidare planering är snart på gång men vi behöver få in anmälningar för det. Matkostnader är 250 sek och då ingår lunch och middag på lördagen och frukost på söndagen. Blir det många som kommer på fredagen fixas något då också. Möjlighet att stanna kvar under hela söndagen finns. Meddela Annelie Olander och skriv vilka dagar du vill vara där.

 

Eftersom det är många aktiviteter kommer här en sammanfattning och höstens medlemsträffar:

Inget möte på tomten den 21 maj

29 maj kl 18 Arena anmälan via länken ovan

2-3 september bomässa meddela Annelie ao8230@hotmail.com

23-24 september Hönö, meddela gärna nu men senast 25 augusti Annelie ao8230@hotmail.com.

1 november kl 18 medlemsmöte

15 december kl 18 medlemsmöte och julfest

 

Har du frågor hör gärna av dig

Eva-Marie Mendahl

Ordförande Under samma tak

Arenamötet 29 maj

2017-05-13

Påminnelse om mötet hos Arena 29/5 kl.18.00 - 20.00, då vi hoppas att så många som möjligt kan komma till en informations och frågekväll på temat "Kollektivhus som boendeform"
 
Sprid gärna till vänner och bekanta!
 
Arena finns på Första Långgatan 17 b, Hyresgästföreningens lokaler
 
Nedan hittar du en länk där du kan anmäla dej och få mer information

 
MVH
Annelie
Styrelsen UST 
 

Anteckningar från medlemsmötet 27/4

2017-05-03

Hej

Vi var 22 medlemmar som träffades på Seglargatan.

Eva-Marie öppnade mötet , slog ett slag för vår hemsida, gå in där, kolla runt, man behöver inte logga in. Vi kommer att lägga ut vår info där. Den är också länkad till Boplats.

Om ni har något ni vill ha in på sidan,t.ex gemensamma aktiviteter mejla Lotta, "lottaors@gmail.com", så lägger hon in det.

 

Byggmötet som skulle varit innan medlemsmötet blev uppskjutet, så vi vet ännu inte hur det går med byggstarten. Förhoppningsvis har  vi något att komma med till nästa möte.

 

Nu skall vi bilda nya grupper enligt följande: 

Kök, Matsal/matlagning, ansvariga Lisbeth och Ulla

Vår värdegrund och sociala mål, ansvariga Åsa och Kicki

Kommunikationsgrupp som skall arbeta med hemsida, fb, utskick m.m, ansvarig Annelie

 

Nästa medlemsmöte 21/5 på tomten, tanken är att vi skall ordna picknick,detta är samtidigt sista inför sommaruppehållet.

 

29/5 deltar vi i ett informations/diskussionsmöte om kollektivboende arrangerat hos Arena, Hyresgästföreningen, Första Långgatan 17. 

 

I höst har vi bl.a. följande på gång:

En helg på Hönö, 22-24/9, där vi träffas, umgås, gör gemensamma aktiviteter.

 

Bo och samhällsexpo "Vallastaden" i Linköping,  vi har tänkt ett gemensamt besök helgen 2-3 september. Info kommer på hemsidan om tågtider, övernattning, så får var och en som vill följa med bestämma själv hur man vill åka.

 

Mer information om dessa möten kommer på hemsidan.

 

Annelie Olander

styrelsen

 

Protokoll från årsmötet

2017-04-12

Årsmöte Föreningen UnderSammaTak, 2017-03-23

Plats: Klingers Plats, Masthuggsterassen 

1 § Mötets öppnande

Föreningens ordförande Eva-Marie Mendahl hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 

2 § Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigen utlyst.

 

3 § Val av årsmötets ordförande

Till ordförande för mötet valdes Leif Tjernström

 

4 § Val av årsmötets sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Davidson.

 

5 § Val av två personer att justera protokollet

Till justerare valdes Karin Hjalmarsson och Barbara Hedén.

 

6 § Justering och fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar, 29 personer, skrev upp sig på en röstlängd/närvarolista.

Årsmötet beslutade att

                                            fastställa röstlängden.

 

7 § Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för föregående år presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att

                                            godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

 

8 § Ekonomisk berättelse för 2016

Ekonomisk berättelse presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att

                                            godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga denna till handlingarna.

 

9 § Revisorernas berättelse för 2016

Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att

                                            godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

 

10 § Ansvarsfrihet för avgående styrelse.

Årsmötet beslutade att

                                            bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

11 § Årets verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2017 presenterades för årsmötet.

 

12 § Budget och fastställande av medlemsavgift för 2018

Budget för 2017 presenterades för årsmötet.

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2018 är 700 kr.

Årsmötet beslutar att

                                            godkänna budgeten och att medlemsavgiften från den

1 januari 2018 ska vara 700 kr.

 

13 § Val av styrelse för 2017

Valberedelsen presenterade sitt förslag:

Eva-Marie Mendahl, omval två år

Ann Olsson, omval två år

Kristina Örne, kvarstår ett år

Åsa Callesen, kvarstår ett år

Lisbeth Davidson, kvarstår ett år

Ulla Westling Missios, kvarstår ett år

Annelie Olander, kvarstår ett år

Årsmötet beslutade att

                                            bifalla valberedningens förslag.

 

14 § Val av revisor och revisorssuppleant för 2017

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Thomas von Sydow, ordinarie revisor, omval ett år

Fritz Kolbe, revisorssuppleant, omval ett år.

Årsmötet beslutade att

                                            bifalla valberedningens förslag.

 

15 § Val av valberedare för 2017

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Pia Jansson (sammankallande)

Maria White

Eva Ohlsson

Årsmötet beslutade att

                                            bifalla valberedningens förslag.

 

16 § Nya stadgar inför årsmötet 2018. Synpunkter kan lämnas och en första omröstning vid årsmötet 2017.

Inga synpunkter framkom.

Årsmötet beslutar att

                                            godkänna de nya stadgarna.  Dessa stadgar ska tas upp igen på årsmötet 2018.

 

17 § Mötets avslutande.

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

Mötets ordförande                                                                       Mötets sekreterare

 

……………………………………………..                          ……………………………………….

Leif Tjernström                                                                                                   Lisbeth Davidson

 

Justeras                                                                                                                  Justeras

 

……………………………………………                                                 ……………………………………….

Karin Hjalmarsson                                                                       Barbara Hedén

 

 

 

 

 

 

Följ byggplanearbetet

2017-04-12

 Här finns en länk om man vill följa  det som händer i området runt vår tomt. Gå gärna in och titta!

 

Kallelse till medlemsmöte 27 april

2017-04-03

Kallelse till medlemsmöte den 27 april 2017
klockan 17  fika 18 börjar möte  Seglaregatan 10
 

Redogörelse från Årsmötet   Eva-Mari
Uppdatering från Bygg mötet   Lisbeth, Kicki  Eva-Marie

Utifrån verksamhetsplanen kommer vi att börja arbeta med lite olika frågor

Vi behöver deltagare till de olika grupperna så nu är det möjlighet att engagera
sig och påverka.

 

*En grupp kring Kök/Matsal/Matlag.
Ansvariga Lisbeth och Ulla

 

*En grupp som arbetar kring hur vi ska implementera och Värdegrund och Sociala Mål   Ansvriga Åsa, Kicki

 

*Kommunikations grupp som ska arbeta med hemsida, fb, utskick mm.
Ansvarig Annelie.

 

*Medlemsmöte praktiskt som fika mm, Fortsätter den nuvarande gruppen under hösten ?

*Info ang. studiecirklar Annelie

 

Kommande möte:  

 

21 maj söndag kl. 14 träffas vi på tomten

 

Arena en kväll för Boende

 

22-24 september Boka helgen för aktivitet på Hönö
Här har vi möjlighet att prata och diskutera kring vårt hus!  Vem vill Hjälpa till ??!

29 sept-1 okt Bomässa i Linköping.


Åsa för styrelsen !

Sammanfattning från årsmötet

2017-04-03

Årsmötet sköttes  av Leif Tjernström som ordförande och Lisbeth Davidsson som sekreterare. Beslut togs om oförändrad medlemsavgift för nästa år dvs 700 sek per medlem. Första beslutet om att förändra våra stadgar så att de även passar när vi har flyttat in i huset beslutades. Men det behövs ytterligare ett årsmöte för att de ska vara antagna och börja gälla.
Budgeten och bokföringen godkändes. Vi tror på lite fler medlemmar under året. Sedan tog vi upp planen för kommande år och vad vi vill göra. Denna gång är planeringen gjord utifrån diskussion på ett medlemsmöte och den kommer att gälla för två år med en viss uppdatering om ett år. Läs gärna mer, allt material ligger på hemsidan.
En ny styrelse utsågs också, en något mindre styrelse med sju personer.

Efter årsmötet fortsatte vi med filmvisning av den danska filmen Kollektivet med efterföljande diskussion.

Vid pennan Eva-Marie
Ordförande i Under samma tak

Årsmötet och andra möten

2017-03-06

23 /3  Årsmöte  klockan 18-22
Klingersplats  Mathuggsterassen,  Buss HLP Paradisgatan,  P-huset vid 
Fjällgatan vid godisaffären.
Fika är fixat.
Årsmötets handlingar  finns publicerade här på hemisdan under rubriken "Årsmötet 2017".

27/4 Medlemsmöte på Seglaregatan 10 kl. 17.30 örjar vi med fika kl. 18 kör vi igång

21/5 Medlemsmöte kl.14.00 på Tomten Alla tar egen fikakorg. Mer info kommer

Helgen den 22-24
  september är det en helg för ALLA  UST medlemmar på Hönö på Länkarnas sommar gård. Mer info kommer men boka gärna helgen.

Utställning på Majornas bibliotek ” Hus verklighet eller fantasi”  Maria berättar om sina vandringsberättelser mellan olika former av boende.
Den 16 mars 17.30berättar Maria och presenterar  ”under samma tak”  och möjligheterna till ett kollektivboende som håller på att ta form vid Axeldalströms torg.

Vandring

2017-03-06

En liten vandring för alla medlemmar i "Under Samma Tak " blir det  lördagen den 1 april.                                                                             Den är för alla som kan, vill och tycker att det är kul att träffas.    

Vi går i Ruddalen som ligger nära vårt gemensamma boende.  
Vi kan gå en slinga på 2,5 km eller en lite längre.                                        
Ta gärna med fika.                                                                                                                         
Samlingsplats Fyrktorget ( buss 16 ändhållplats) jag Lisbeth finns där
10.45 vi går 11.15.                                                                                                
Hälsningar Lisbeth Julin  0733421331.             

Bo tillsammans nr41

2017-02-26

Om du tittar på startsidan längst ner under "Dokument" hittar du nyhetsbladet Bo tillsammans. Det handlar bland annat om ett nytt litet kollektivhus i Hudiksvall, om varför det är så många nya hus på gång i Göteborg och om snart 40-åriga Stacken i Göteborg, som är ett hyres-kollektivhus som ägs av invånarna själva och nu ska bli ett hus som inte behöver någon el eller fjärrvärme utifrån. 

Trädgårdsgruppen

2017-02-14

 Kul att se att så många har visat intresse för att vara med i trädgårdsgruppen. Vi kommer att ha mycket att göra när det blir aktuellt att planera vår trädgård, men än så länge avvaktar vi.

Gunilla Marcusson, som är sammankallande, kommer att meddela när det blir dags att träffas. 

/ Ulla Westling Missios

Medlemsmöte 23 februari

2017-02-07

 
 
Vi ses på Seglaregatan 10 kl. 17.30 börjar vi med fika kl. 18 kör vi i gång.
 
Under mötet ska vi fortsätta med vår styrelseutbildning,
men vi ska också skapa en verksamhetsplan
för 2017. Vi har nu ett år på oss att förbereda
oss för tt kollektivtboende,
Vilka tankar har du, vad vill du att vi ska ta upp?
Rekrytering?
Vad vill ni att vi ska göra?
Vilka tema ska upp?
Utflykter? Resor? Studiebesök?
 
 
Har du lust att hjälpa till med fikan kan du väl kontakta
kristinaorne@hotmail.com
Tel. 0707290756
 
VÄLKOMNA  / Åsa

Möten i februari och mars - ändringar.

2017-01-29

Kommande aktiviteter är planerade  i februari och mars,  kallelse kommer:
23 februari är nästa medlemsmöte i Seglarsalen. 
16 mars 17.30 - 18.30 Maria W från föreningen har utställning av tavlor på temat BO
Biblioteket vid Chapmanstorg Majorna.
23 mars är det årsmöte och film mm på Klingnersplats
   Masthuggsterasen.  

Anteckningar från medlemsmöten

2017-01-29

Under fliken "Medlemsmöten anteckningar" i menyraden läggs Åsas anteckningar in. Titta där för mer information.

Medlemsmöte 25 januari

2017-01-10

Onsdagen den 25 januari är det dags för medlemsmöte igen!

Seglaregatan 10, precis som vanligt.

17.30 finns det fika!

18-19 styrelseutbildning för alla!
Vi jobbar med vår verksamhetsplan inför nästa verksamhetsår.

19-20 Byggfrågor, hemsidan, medlemsavgiften.

Glöm inte betala medlemsavgiften 700 kr
på bg 779-2427
innan den 31 januari om du fortsatt vill ha kvar din plats i kön. 
Alla vuxna ska vara  medlemmar.
OBS Årsmötet flyttat till den 23 mars kl. 17.30
då vi även kommer att bjuda in till en aktivitet.

/ Åsa för styrelsen.

Julbrev från styrelsen om 2016

2016-12-13

Hej medlem i Under samma tak,

Här kommer en kort sammanfattning av vad som har skett under detta år inom vår förening.

 Våren var intensiv med att ritningar för huset skulle bli klara och föreningen behövde ta ställning i många frågor. Ritningarna är nu färdiga och Trollängen håller på med upphandling av entreprenör. Under våren kom tre överklaganden och till sommaren var vi belåtna med att Länsstyrelsen inte skulle gå vidare med någon av dem. Men under sommaren gick ett överklagande vidare till nästa instans och till jul ska vi ha besked kring detta.

Under våren beslutade föreningen om att vi ska hyra våra lägenheter och de gemensamma ytorna direkt av Trollängen dvs det blir ingen blockhyrning av huset utan hyresgäster får ett hyreskontrakt av Trollängen där även gemensamhetsytor ingår. Detta innebar också att vi beslutade att ha kvar vår föreningsform ideell förening.

I slutet av sommaren skrev vi ett brev till Fastighetsnämnden kring att tomtpriser diskuterades på en annan nivå än den vi var utlovade. Vi fick ett svar på brevet men det är Trollängen som förhandlar kring markpriset. Beslut är ännu inte fattat.

 Broschyr och ritningar finns att tillgå för medlemmar så en mer detaljerad bild av lägenheterna finns.

Vi har också påbörjat en förändring av våra stadgar så att de även ska passa när vi flyttar in. En ny webbsida är också påbörjad och snart klar. Vi vill renodla den så att det blir lättare att hitta information och vill förstås att med hjälp av webbsidan kunna få nya medlemmar. Vi vill kunna länka till den från Boplats. 

 Vi vill också ha roligt inom föreningen så under våren ordnades picknick på tomten och nu till jul julfest. Dessutom har medlemsmötena under hösten bestått av diskussion kring hur vi vill att livet i huset ska te sig.

Nu blir det jul och till januari nya träffar.
 

 God jul och ett gott nytt år
 Eva-Marie och styrelsen

Medlemsmöten
onsdag 25 januari kl 18
torsdag 23 februari kl 18
torsdag 27 april kl 18
söndag 21 maj kl 14 medlemsmöte och picknick
Årsmöte
söndag den 28 mars kl 16

Vårens medlemsmöten

2016-11-30

Finns också i kalendern.
Medlemsmöten

onsdag 25 januari kl 18

torsdag 23 februari kl 18

torsdag 27 april kl 18

söndag 21 maj kl 14 medlemsmöte och picknick

Årsmöte

söndag den 28 mars kl 16

Fest och avslutning

2016-12-09 kl 18:00 till 23:00

 

FREDAGEN DEN 9 DECEMBER är det dags för FEST !🍀💃🎶❤🏡😘🎉💃❤🎅🎶🍀

Festen går av stapeln efter medlemsmötet (som börjar kl 18).

Det blir God Mat (vegetarisk), Dryck, Upplyftande Pyssel, Trivsam musik, Tårta och Överraskningar.

En strålande möjlighet för oss alla att frottera oss med varandra och utveckla gemenskapen inför vårt kommande sammanboende.

Anmäl dig till Barbro von Krusenstierna :  barbrovk@gmail.com,

senast  2 december.

Festen kostar 50 kr, betalas på plats.

Den som önskar alkoholhaltiga drycker får ta med det själv.

Meddela behov av laktosfritt, glutenfritt mm vid anmälan!

Platsen är lokalen på Seglargatan 10 (Seglarsalen) i Majorna.

 

Anmälningslista

Datum: 2016-12-09
Tid: 18:00
Slutdatum: 2016-12-09
Sluttid: 23:00
Sista anmälningsdag: 2016-12-05

Tyvärr är det för sent att anmäla sig.
Sista anmälningsdatum var 2016-12-05

Anmälda deltagare:

Namn Anm dat
Lisbeth Davidson 2016-11-21
Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion