!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BmSS-lägenheterna

BmSS betyder bostad med särskild service.

Redan tidigt i föreningens historia beslutade vi att någon del av vårt hus skulle upplåtas till andra verksamheter än bara lägenheter och gemensamma utrymmen för hyresgästerna. Vi landade så småningom i att fråga kommunen om det fanns intresse för att hyra en del av huset för bostäder för personer med funktionsnedsättning, s.k. BmSS. Det visade sig att så var fallet och vi inledde ett samarbete med Ingela Kraft, planeringsledare för servicebostäder i Västra Göteborg och Helena Renström på Lokalsekretariatet. Trollängen, som redan har flera BmSS-lägenheter i sina fastigheter, hade tidigare samarbetat med Ingela Kraft och var mycket positiva till BmSS i vårt hus.

UnderSammaTak, Trollängen, arkitekterna på Ferrum och SDN Askim-Frölunda-Högsbo har tillsammans planerat för sex BmSS-lägenheter i entréplan. Allas intention är att de personer som ska bo i lägenheterna ska vara fullvärdiga medlemmar i föreningen och efter förmåga delta i våra olika aktiviteter.

Sammanfattning av lagstiftningen för BmSS.

    Göteborgs Stad ska ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få. 
     Grunduppdraget för bostad med särskild service är att se till att hyresgästerna kan bo på samma villkor som övriga invånare i Göteborgs Stad. Politiska mål under 2017 är att öka de funktionshindrades delaktighet och livsvillkor i samhället, samt öka medarbetarnas delaktighet på arbetsplatsen.

 

Om du har frågor kan du kontakta:

Lisbeth Davidson  lisbethdavidson@hotmail.com

eller Ulla Westling Missios  ullawm@outlook.com

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion