!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

Föreningen UnderSammaTak (UST) bildades 2009 av sju personer som alla, var för sig, närt en idé om att bo i ett kollektivhus. Det har varit ett arbete med parallella processer. Föreningen har dels arbetat med att berätta om att boendeformen finns och har funnits i olika former ända sedan trettiotalet. Vi har även jobbat med att påverka politiker och bostadsbolag för att väcka intresse. Processen har dessutom bestått av att skapa en föreningsstruktur, rekrytera medlemmar och formulera en värdegrund. Den första tiden ägnade vi mycket åt att göra studiebesök i kollektivhus runt om i landet och arrangera studiecirklar kring boken ”Gemenskap och samarbete - att bygga upp och bo i kollektivhus” för att lära oss hur vi skulle gå till väga för att förverkliga idén.

I början av 2014 fick vi en markreservation på detaljplanen i Högsbo som heter Guldmyntsgatan. Markreservationen är nu en markanvisning som vår samarbetspartner Trollängen Bygg AB innehar. Redan när föreningen bildades bestämde vi att vi skulle ha ett BmSS-boende i vårt hus. Samarbetet med Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo kring vårt BmSS-boende är nu inne i ett skede där de väljer hyresgäster som har glädje av att bo i ett kollektiv.

Arbetet med att tillsammans med Trollängen och Ferrum Arkitekter skapa vårt hus var slutfört våren 2016. 

Detaljplanen för området godkändes i maj 2017. 

Under hösten 2017 gjordes en förändring av ritningen som innebär att vi nu har fått ytterligare fem lägenheter. Detta tillskott uppstod när huset skulle genomgå en ekonomisk värdering och en beräkning gjordes på boendeytan. Resultatet var att hela boendeytan inte var nyttjad och därmed uppstod en förlängning av huset med dessa fem lägenheter och en viss justering av placering av förråd och cykelutrymmen. Kollektivhuset kommer nu att bli ett hyreshus med 60 lägenheter, 1:or - 5:or.

Byggplanen är att bygget ska börja i augusti 2018 och vara klart för inflyttning december 2019.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion