!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmötet 2017

Årsmötet sköttes  av Leif Tjernström som ordförande och Lisbeth Davidsson som sekreterare. Beslut togs om oförändrad medlemsavgift för nästa år dvs 700 sek per medlem. Första beslutet om att förändra våra stadgar så att de även passar när vi har flyttat in i huset beslutades. Men det behövs ytterligare ett årsmöte för att de ska vara antagna och börja gälla.
Budgeten och bokföringen godkändes. Vi tror på lite fler medlemmar under året. Sedan tog vi upp planen för kommande år och vad vi vill göra. Denna gång är planeringen gjord utifrån diskussion på ett medlemsmöte och den kommer att gälla för två år med en viss uppdatering om ett år. Läs gärna mer, allt material ligger på hemsidan.
En ny styrelse utsågs också, en något mindre styrelse med sju personer.

Efter årsmötet fortsatte vi med filmvisning av den danska filmen Kollektivet med efterföljande diskussion.

Vid pennan Eva-Marie
Ordförande i Under samma tak

 

Här hittar du alla handlingar inför årsmötet. Se nedan!

Dokument

Årsmöte 2017 .docx 2017-04-12
Revisionsberättelse UST 2016.pdf 2017-03-09
Redovisning av för verksamhetsåret 2016.docx 2017-03-08
Verksamhetsplan 2017 uppdateras inför 2018.docx 2017-03-08
Budget för verksamhetsåret 2017.docx 2017-03-08
Dagordning 2017 (1).docx 2017-03-08
Stadgar mars 2017.docx 2017-03-08
Valberedningens förslag.docx 2017-03-08
Verksamhetsberättelse 2016 (1).docx 2017-03-08

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion