!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Detta har hänt 2016

Sammanfattning av vårt bygge våren 2016

Våren var intensiv i arbetet med vårt hus. Många medlemmar har arbetat i sina arbetsgrupper och några av oss i styrelsen som tillhör byggruppen har haft många möten med arkitekterna på Ferrum och Trollängen. Därefter har diskussioner förts inom styrelsen kring olika alternativ. Men nu är huset ritat och upphandling av entreprenörer ska ske. Bygglov ska sökas. > > Huset kommer ha 55 lägenheter från 1:or till 5:or. Sex lägenheter kommer hyras av kommunen och vara BMSS, dvs boende för personer som behöver stöd.

Lägenheterna kommer att vara hyresrätter. Lägenheter och de gemensamma ytorna kommer hyras direkt av Trollängen dvs inte blockhyrning utan varje hyresgäst har ett hyreskontrakt med Trollängen där även våra gemensamma ytor ingår. Men samtliga boende i huset måste vara medlem i föreningen och ställa upp på vår värdegrund. Föreningen kommer att sköta kön. Ett visst arbete i huset ska utföras vilket innebär att vi får hyresreduktion. Detta förslag innebär också att vi inte tar någon ekonomisk risk om tidsglapp uppstår mellan in-och utflyttning. Sedan kommer vi under hösten att diskutera på medlemsmöten hur vi vill att huset ska fungera. > > Eftersom huset är färdigritat innebär det att flertalet av våra nuvarande arbetsgrupper är klara med sitt arbete. Men mycket kommer finnas att göra så nya grupperingar kommer att bildas. Styrelsen har sitt sista möte om två veckor då vi diskuterar arbetet framåt.

Funderar du över något hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Önskar dig en riktigt behaglig sommar

Styrelsen för Under samma tak / Eva-Marie ordförande

Under hösten har arbetet fortsatt med medlemsmöten där styrelsen informerat om arbetets gång. Vi har också börjat arbeta med hur vi vill ha det i huset - hur vi vill vara med varandra - testa vår värdegrund i diskussioner och rollspel. 

Detta spännande arbete kommer fortsätta under 2017.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion