!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemsmöten anteckningar

Här publiceras anteckningar från de medlemsmöten vi har i föreningen UnderSammaTak.

22/1 2018

Mellan 35 och 40 personer var med på mötet, både ”gamla” medlemmar men också flera nya.

Ordförande Eva-Marie Mendahl påminner om att medlemsavgiften, 700 kr, ska vara betalad senast 31/1 för att man ska få behålla sin plats i kön. 

Trollängen har skrivit avtal med Tornstaden som alltså kommer att bygga vårt hus. Vi har inte fått några andra besked än att bygget ska komma igång i augusti i år och att huset ska vara klart i december 2019. Styrelsens byggrupp och Trollängen fortsätter att träffas regelbundet under våren, bl a för att arbeta med marknadsföring och rekrytering av nya medlemmar. För att leva upp till vår värdegrund, där vi särkilt poängterar att vi vill ha ett hus med mångfald kommer styrelsen att lägga en motion till årsmötet med förslag om att avsätta en femrumslägenhet för studentboende och fem lägenheter för barnfamiljer.

Styrelsen har börjat planera att, om möjligt, ordna en studieresa för intresserade medlemmar till kollektivhus i Tyskland och kanske Danmark under Kristi Himmelfärdshelgen.

På nästa medlemsmöte presenterar Köks- och matlagningsgruppen sina förslag, t ex organisation kring matlagning, hur ofta vi ska äta ihop, hur vi ska göra inköp och mycket mera.

Eva-Marie bad sedan deltagarna om idéer och önskemål om vilka ämnen vi ska ta upp på medlemsmötena. Här följer ett urval: fler träffar med Trollängen, kan det bli lättare att kommunicera med varandra genom hemsidan, externa föreläsare t ex om miljöfrågor, diskutera värdegrunden gruppvis, information om BmSS-boendet, konflikthantering, information om styrelsearbete, studiebesök på andra kollektivhus.

Eva-Marie uppmanar alla att ha koll på vår hemsida undersammatak.org där styrelsen lägger ut all information.

Lisbeth Davidson/styrelsen

_____________________________________

1/11 2017

Vi var fyrtio medlemmar som träffades på Seglaregatan och vi kunde glädja oss åt att fem, sex personer var med för första gången. Föreningen består nu av 130 personer.

Vår ordförande Eva-Marie Mendahl berättade om vad styrelsen arbetar/arbetat med i höst, t ex Hönöhelgen i slutet av september och att vi nu planerar för julfesten den 8 december. Byggruppen, som består av Eva-Marie, Kristina, Lisbeth från styrelsen samt Måns och Johannes på Trollängen, träffas med jämna mellanrum, nästa möte är den 8 november. Vi väntar på att få definitivt besked om när bygget kan starta.

Åsa berättade om vår härliga och roliga helg på Hönö, vi hoppas att kunna återvända dit igen nästa år.

Styrelsen rekommenderar de medlemmar som inte har deltagit i studiecirkel kring boken ”Gemenskap och samarbete – att bygga och bo i kollektivhus” att anmäla sig när vi startar en ny cirkel i början av nästa år.

Medlemmarna uppmanas att gå in på vår hemsida undersammatak.org där all information om föreningen finns. Om man vill titta på ritningarna på huset rekommenderar vi att ni använder en dator, vi lyckades inte när vi försökte se dem på våra mobiltelefoner.

Vi avslutade kvällen med att be medlemmarna ge styrelsen tips och idéer på vad vi kan göra tillsammans under den tid vi väntar på att huset ska bli klart. Några av idéerna som togs upp:

Långpromenader/vandringar
Bokcirklar
Utflykter
Cirklar i olika ämnen
Studiebesök
Veg matlagning
Evenemangsgrupp
Hund/kattgrupp
Yogagrupp
Handarbetsgrupp
Fotogrupp
Spring/promenadgrupp
Stads/krogvandringar
Loppisgrupp
Bridge
Trädgård

Lisbeth

_____________________________________

27/4 2017

Vi var 22 medlemmar som träffades på Seglargatan.

Eva-Marie öppnade mötet , slog ett slag för vår hemsida, gå in där, kolla runt, man behöver inte logga in. Vi kommer att lägga ut vår info där. Den är också länkad till Boplats.

Om ni har något ni vill ha in på sidan,t.ex gemensamma aktiviteter mejla Lotta, "lottaors@gmail.com", så lägger hon in det.

Byggmötet som skulle varit innan medlemsmötet blev uppskjutet, så vi vet ännu inte hur det går med byggstarten. Förhoppningsvis har  vi något att komma med till nästa möte.

Nu skall vi bilda nya grupper enligt följande: 

  • Kök, Matsal/matlagning, ansvariga Lisbeth och Ulla
  • Vår värdegrund och sociala mål, ansvariga Åsa och Kicki
  • Kommunikationsgrupp som skall arbeta med hemsida, fb, utskick m.m, ansvarig Annelie

Nästa medlemsmöte 21/5 på tomten, tanken är att vi skall ordna picknick,detta är samtidigt sista inför sommaruppehållet.

29/5 deltar vi i ett informations/diskussionsmöte om kollektivboende arrangerat hos Arena, Hyresgästföreningen, Första Långgatan 17. 

I höst har vi bl.a. följande på gång:

En helg på Hönö, 22-24/9, där vi träffas, umgås, gör gemensamma aktiviteter.

Bo och samhällsexpo "Vallastaden" i Linköping,  vi har tänkt ett gemensamt besök helgen 2-3 september. Info kommer på hemsidan om tågtider, övernattning, så får var och en som vill följa med bestämma själv hur man vill åka.

Mer information om dessa möten kommer på hemsidan.

Annelie Olander
styrelsen

_____________________________________

26/1 2017

Ca 30 medlemar  samlades i onsdags vi inledde med fika.

Vi började med utbildningen av medlemmarna i styrelsearbete frågor kring hur man förhåller sig till formalia och olika rutiner. Vi börjar även med ett arbete hur vi ska jobba på olika tema tex. Trädgårdsanläggningen.  Alla grupper skriver anteckningar och till nästa gång summerar vi vad grupperna kommit fram till. Arbetet med detta fortsätter nästa möte.

ALLA som sen vill göra inspel på vad vi ska göra under 2017, dvs vad ska det stå i vår verksamhetsplanen för 2017,  maila till asa.callesen@gmail.com

Byggmöte
Kicki redogör för byggmötet med Trollängen.
Ang. detaljplanen ska kommunens yttrande vara klart den 26 januari sen går vidare…. 
Oklart när beslutet tas.
Priset på tomten är  en förhandling men snart i hamn, och Trollängen kommer att meddela när det är klart vilket pris det resulterar i.
Partners för bygget är på gång,
Ett annat hinder är att det är svårt med byggmaterial, Trollängen
Förhoppningsvis börjar saneringen av tomten i september
Som bäst inflytt hösten 2018!

Eva-Marie presenterar Hemsidan  undersammatak.org   den är under uppbyggnad men du finner den mesta du behöver veta där.

Medlemsantalet är nu  runt 50 och föreningen behöver rekrytera under 2017.

Valberedningen redogjorde för sitt arbete inför årsmötet

Styrelsen vill gärna ha hjälp med fikat på medlemsmöten så kan du tänka dig det hör av dig till mig
asa.callesen@gmail.com

Aktiviteter i februari och mars:

  • 23 februari - medlemsmöte.
  • 16 mars 17.30-18.30 Maria W från föreningen har utställning av tavlor på temat BO, Biblioteket vid Chapmanstorg Majorna.
  • 23 mars - årsmöte och film mm på Klingnersplats   Masthuggsterassen.  

16/11 2016

8/9    2016

 

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion